הדרכת מכירות

הדרכת מכירות

רקע

הדרכת מכירות והדרכה מקצועית בכלל הינם כלים חיוניים בכל ארגון השואף להשתפר ולצמוח לאורך זמן.

360 אסטרטגיה מסייעת בתהליכי הדרכת מכירות בשלוש רמות:

 1. הדרכת מכירות ברמת הארגון
  הדרכת מכירות ברמת הארגון מטרתה ליצור סנכרון וסינרגיה בין העבודה של היחידות העסקיות השונות, תוך הטמעת כלי ניהול מדידה ובקרה ארגוניים לשם יצירת תחזיות ומעקב שוטף על תהליכי מכירה.
 2. הדרכת מכירות ברמת מנהלים ואנשי המכירות
  הדרכת מכירות למנהלים מטרתה להקנות למנהלים ארגז כלי ניהול מכירות אופרטיבי ברמה הטקטית והאסטרטגית של הארגון מול אנשי המכירות מצד אחד, והנהלת החברה מצד שני.
  הדרכת מכירות למנהלים, כוללת הבנה של יישום והטמעת כלי מדידה ובקרה על אנשי המכירות ברמת השטח, הדרכת מכירות בהטמעת וחשיבות כלי ניהול מו"מ ואיסוף מודיעין עסקי על מתחרים ועסקאות והדרך ליישם כלים אלו, וכן דרכים לתכנון תכניות עבודה לשם הגדלת מכירות בארגון וכחלק מהאסטרטגיה העסקית.
 3. הדרכת מכירות לאנשי מכירות

הדרכת מכירות לאנשי מכירות כוללת הקניית כלים מעשיים ומתודולוגיות מכירה כגון ניהול ותכנון הצעות מחיר ומו"מ, שיחות יזומות מול לקוחות קיימים וחדשים, שילוב איסוף מודיעין עסקי תחרותי כחלק מבנייה של כל הצעה, ולימוד התמודדות עם התנגדויות תוך זיהוי הצרכים ויצירת ערך מוסך מול הלקוח.
תהליכי הדרכת מכירות המוצעים על ידינו כוללים תכנית הדרכת מכירות פרטנית בהתאם לשירותים ולסגמנטים בהם הארגון עובד.

רציונל הקורס - קהל היעד - סילבוס הקורס

...............................................................................................................................................................................

רציונאל קורס הדרכת מכירות

הדרכת מכירות - מתן כלים ברמה הטקטית, האופרטיבית והאסטרטגית לאנשי מכירות, מנהלי מכירות והנהלה בכירה בהתאמה, תוך קיום סינרגיה בין כל הרמות השונות לאור יעדי הארגון העסקיים ולשם הגדלת מכירות.

קהל היעד

 • קורס הדרכת מכירות ברמת הארגון
  מקבלי החלטות בארגון ומנהלים שתפקידם ליצור השפעה על קבלת ההחלטות והכיוונים העסקיים: מנכ"לים, סמנכ"לים,, מנהלי מכירות, אנשי מכירות בכירים ומקביליהם.
 • קורס הדרכת מכירות ברמת מנהלים
  מנהלי מכירות מדרג ביניים עד בכיר, מנכ"לים וכל מי שיש לו נגיעה ישירה על ניהול מכירות בארגון וכתיבת תכנית עסקית לשם הגדלת מכירות.
 • קורס הדרכת מכירות לאנשי מכירות
  אנשי מכירות שטח, טלפוני ואחרים הנמצאים באינטראקציה ישירה מול הלקוח עם בשלב טרום המכירה ו\ או לאחריו.

סילבוס קורסי הדרכת מכירות

מבוא

 • מושגים כלליים באסטרטגיה עסקית.
 • הנחות יסוד בשיווק.
 • בניית מצגת אפקטיבית והעברת מסרים.
 • מקורות ודרכי איסוף מידע.
 • מודיעין עסקי.

ניהול משא ומתן

 • סוגי מו"מ.
 • איסוף והעברת מידע.
 • שיקולים בקבלת החלטות.
 • ניבוי גבולות הסגירה.
 • סימולציות.

ניהול המכירות

 • אסטרטגיה פרואקטיבית.
 • כלי מדידה ובקרה - ארגז הכלים של מנהל המכירות.
 • שימור לקוחות.
 • תמריצים מבוקרי ביצוע ושייכות.

סינרגיה במכירות

 • תיפעול, שיווק, ייצור, כספים, הדרכת מכירות והנהלה כתומכי מכירה.
 • פיתוח עסקי כיוצר בידול.
 • הדרכת מכירות ביצירת לידים באינטרנט ותרגומם למכירות.
 • הדרכת מכירות ושילוב השיווק כחלק אינטגרלי ממערך המכירה.