גישת 360 לצמיחה עסקית והתבססות

התמודדות עם מכלול הנושאים המשפיעים על הצמיחה וההתבססות העסקית של הארגון

התהליך המובל על ידינו יחד עם הלקוח הינו ברור, מובנה ותהליכי הכולל בדיקה מעמיקה של כל הרבדים השונים, החיצוניים והפנימיים, הקשורים לפעילותה של החברה. התהליך מתבצע תוך שימוש במודלים המבוססים על תהליכי עבודה של חברות ייעוץ בינ"ל ותוכנית הניהול האסטרטגי הגלובלי של בית הספר וורטון למנהל עסקים, ודרך מתן כלים אופרטיביים ליישומם שפותחו על ידי 360Strategy.

Banner 19

שלב א - מיפוי ותיכנון: 

מיפוי הזדמנויות, הגדרת הבעיה העסקית, ותיכנון התהליך האסטרטגי בהתאם לצרכי, יכולות, אילוצי ויעדי הארגון הינם השלב הראשון בתהליך.  בהתאם לזאת אנו  מתכננים את הנגזרות האסטרטגיות ברמת השיווק והמכירות, המבנה והתרבות האירגונית, התיפעול ונגזרות שונות הקשורות אליהם. 

שלב ב - יישום: 

שלב זה כולל ביצוע  והטמעה של תוכניות השיווק, הפיתוח העסקי,  וכן  ביצוע שינויים נדרשים והתאמות בתרבות ובמבנה האירגוני בהתאם לפיתרון האסטרטגי שמגדיר את חזון ויעדי החברה. 

שלב ג - תוצאות: 

תהליך מובנה ותהליכי, הלוקח בתיכנון את כל האספקטים השונים הקשורים לחברה ומתכנן בצורה סינרגטית את הנגזרות שלהם לאור היעדים העסקיים ארוכי הטווח הינו תהליך בריא המוביל לצמיחה עסקית והתבססות. 360Strategy מסייעת בתיכנון ויישום התהליך תוך בדיקת חלופות, ניהול סיכונים ומיזעורם לשם צמיחה בהתאם ליעדים.