ייעוץ עסקי שלם מתכנון ליישום

ייעוץ עסקי שלם מתכנון ליישום

360 אסטרטגיה הנה פירמת ייעוץ עסקי  המסייע בתכנון, יישום והטמעת תהליכים עסקיים בחברות ובתאגידים תוך מחויבות לתוצאות. ייחוד שלנו נובע ממתן פתרון ייעוץ עסקי כולל, מתכנון ליישום, תוך מחויב להצלחתך ויצירת קשר בהיר וישיר בין תכנון תהליך ליישומו בפועל.

לשיטתנו, תהליך ייעוץ עסקי כולל בחינה, סנכרון וסינרגיה בין כל תהליכים עסקיים שבליבת פעילות של חברה החל משלב קביעה ותכנון אסטרטגיה, ודרך תכנון נגזרות עסקי תומכות בה בתחומי שיווק, ניהול מכירות, פיתוח ארגונים, תפעול ואחרות, וזאת לשם יצירת הצמיחה וההתבססות עסקית לאורך הזמן .

לשם כך, וכחלק מתהליך ייעוץ עסקי, אנו עושים שימוש במודלים הכוללים ניהול סיכונים ובחינת חלופות, תוך יצירת מודל עבודה אופטימלית ליישום בהתאם ליעדים, לאילוצים וליכולות ארגון. כחלק משירותים אותם אנו מספקים, ולשם האצת תהליכי ייעוץ עסקית והטמיע, אנו מסייעים לחברות במיקור חוץ של פעילויות עסקיות שונה, וכן עוסק בהדרכות בתחומים שונות.

תהליכים ונגזרים בתהליך ייעוץ עסקי:

הייעוץ עסקי= אסטרטגיה עסקית+ אסטרטגיית מכירות+ אסטרטגית אירגונית+ נגזר אסטרטגיות

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. אסטרטגיה עסקית
   תהליך ייעוץ עסקימורכב ממספר רבדים כאשר בסיס הוא תכנון אסטרטגי. תהליך ייעוץ אסטרטגי הנו תהליך מורכב הכולל איסוף וניתוח נתונים, בידוד והגדרת אתגרים עסקי עימם מתמודד, פתרון בצורה ברורה וישימה ללקוח לשם הטמעתו בארגון במסגרת ייעוץ עסקית ארוכת יכולת לפשט מודלים תוך את ההצגה טווח. וניתוחם דרך
  מטרת תהליך זה הנה לקבוע את היעדים וחזון חברה שהנה סמנו ימניים בכל פעילויותיה.
 2.  אסטרטגיה הארגונית
   הצלחתו של וכל תהליך ייעוץ עסקי ואסטרטגית תלוי ביכולת הארגון ליישם, וחשוב מכך להטמיע, את התכנית עסקית בכל פרמטרים עסקיים בם הארגון מתנהל לאור יעדים, ערכים וחזון ארגון. מכיוון שכך, זה מתחיל ונגמר באנשים.
   לשם כך נדרש לעתים לבצע שינויים והתאמות ארגוניות לשם סנכרון עם עמידה ביעדים עסקי, ולשם גברת יעילות תפעולית וניהולי. חלק זה בתהליך ייעוץ עסקי מתבצע תוך יצירת סינרגיה בין יחידות עסקיות והטמעת כלי מדידה ובקרה בארגון.
 3. אסטרטגיית מכירות
  הגדילו מכירות הנן גורמים הכרחי בכל ארגון מסחרי, נדבך עיקרי בתכנון אסטרטגיה ובליווי ייעוץ עסקי. ולכן מהווה
  360 אסטרטגיה מסייעת לך, כחלק מתהליך ייעוץ עסקי, מדידה ובקרה ברמת אנשי מכירות מכירות הכוללות לבנות אסטרטגיית מדיניות שירות \ מחיר והלקוח תוך \ מוצר הטמעת כלי , והקניית ארגז כלים ניהולית למנהלי מכירות הכוללים שימוש במודלים ובכלי ניהול המו"מ והמודיעין עסקי.
 4. האסטרטגיה שיווקית
  יצירת הבידול וערך מוסף בפעילות ארגון גורם ללקוחות לבחור דרך בן מתוך הבין ערך שהוא נותן גם במחיר יקר יותר.
  ערך יכול לנבוע משירות, מחיר, מוצר, כל דבר אחר שגורם לבידול ולמיתוג גבוה יותר מחברות דומות באותו סקטור. שת"פ או
  360 אסטרטגיה מסייעת לך לבנות ערך בכל פעילויותיך כחלק מתכנון אסטרטגית ולאורך תהליך ייעוץ עסקי.
  יצירת ערך בתהליך ייעוץ עסקיצריך להיות מגובה בתכנית הפעולה שיווקית המציף ומחזקת את הערך ובידול במדיות השיווקיות רלוונטית, הן ישירות והן דיגיטליות, וכנגזרת מאסטרטגיה. פעילות זו צריך להיות מגובה בשת"פ עסקי, מדיניות שירות \ מוצר \ לקוח \ מחיר ופעילויות רשתיות וישירות שונים המתכנס לאותה תכלית בתהליך אסטרטגית ותוך תהליך ייעוץ עסקי.
 5. נגזר אסטרטגיות
  קיימים גורמים שונה, בהתאם לסוג הארגון והסגמנט בו הוא פועל, להם השפעה מהותית על הצלחתו העסקית כגון רגולציה, כספים, החדשנות ואחרים.
  360 האסטרטגיה מסייעת לך למפות את כל אותם הגורמים כחלק מתהליך ייעוץ עסקי ותכנון תהליכים אסטרטגי.